Sổ CK7 bìa hoa (Mã 073) (Dòng kẻ ngang, 15cm x 21cm, Nhiều màu, 200 trang, Sổ bìa hoa, 70gsm, Việt Nam)

  • MS 073
  • Minh Châu

Sổ CK7 bìa hoa

Mã số: 073

Kích thước: 15 x 21cm(+/-0.2cm)

Số trang: 200 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

Dòng kẻ ngang
15cm x 21cm
Nhiều màu
200 trang
Sổ bìa hoa
70gsm
Việt Nam

Sổ CK7 bìa hoa

Mã số: 073

Kích thước: 15 x 21cm(+/-0.2cm)

Số trang: 200 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

Sản phẩm cùng loại