Sổ CK8 bìa hoa (Mã 083) (Dòng kẻ ngang, 16.5cm x 24.5cm, Nhiều màu, 200 trang, Sổ bìa hoa, 70gsm, Việt Nam)

  • MS 083
  • Minh Châu

Sổ CK8 bìa hoa

Mã số: 083

Kích thước: 16.5 x 24.5cm (+/-0.2cm)

Số trang: 200 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

Dòng kẻ ngang
16.5cm x 24.5cm
Nhiều màu
200 trang
Sổ bìa hoa
70gsm
Việt Nam

Sổ CK8 bìa hoa

Mã số: 083

Kích thước: 16.5 x 24.5cm (+/-0.2cm)

Số trang: 200 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

Sản phẩm cùng loại