Sổ cao cấp bìa bồi, dán, may gáy General Book - Khổ A4 (Bộ mẫu...

Sổ cao cấp bìa bồi, dán, may gáy General Book - Khổ A4

(Bộ mẫu Street style)

Bìa in hình sắc nét  may gáy.

Thương hiệu: Minh Châu

Dòng kẻ ngang.

Giấy ĐL: 58-60g/m2.

Độ trắng 90-95 ISO.

+ Kích thước: 21 x 29.7 cm

Sổ cao cấp bìa bồi, dán, may gáy General Book - Khổ A4 (Bộ mẫu...

Sổ cao cấp bìa bồi, dán, may gáy General Book - Khổ A4

(Bộ mẫu Trà bánh)

Bìa in hình sắc nét  may gáy.

Thương hiệu: Minh Châu

Dòng kẻ ngang.

Giấy ĐL: 58-60g/m2.

Độ trắng 90-95 ISO.

+ Kích thước: 21 x 29.7 cm

Sổ cao cấp bìa bồi, dán, may gáy General Book - Khổ A4 (Bộ mẫu...

Sổ cao cấp bìa bồi, dán, may gáy General Book - Khổ A4

(Bộ mẫu Shimple - Garden)

Bìa in hình sắc nét  may gáy.

Thương hiệu: Minh Châu

Dòng kẻ ngang.

Giấy ĐL: 58-60g/m2.

Độ trắng 90-95 ISO.

+ Kích thước: 21 x 29.7 cm

 

HOT

Sổ bìa bồi may, dán gáy A4, Lucky Notebook, 70gsm

 Sổ cao cấp may gáy Lucky Notebook - Khổ A4 - Dòng kẻ ngang

Bìa in hình sắc nét

May gáy chắc chắn, đảm bảo không bung.

Thương hiệu: Minh Châu

Dòng kẻ ngang

Giấy ĐL: 70g/m2.

Độ trắng 70 ISO.

Kích thước: A4 21 x 29.7 cm

Sổ may gáy A7 (Mã 542)

Sổ may gáy A7

Mã số: 542

Số trang: 140 trang

Kích thước: 7 x 10.5cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 90-95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

SỔ CAO CẤP MAY GÁY GENERAL BOOK - KHỔ A4 - DÒNG KẺ 4 Ô LY

 

Sổ cao cấp may gáy General Book - Khổ A4 - Dòng kẻ 4 Ô ly

Bìa in hình sắc nét  may gáy.

Thương hiệu: Minh Châu

Dòng kẻ 4 ô ly.

Giấy ĐL: 100g/m2.

Độ trắng 70 ISO.

+ Kích thước: 21 x 29.7 cm

Sổ cao cấp may gáy General Book - Khổ A6

Sổ cao cấp may gáy General Book - Khổ A6

Bìa in hình sắc nét  may gáy.

Thương hiệu: Minh Châu

Dòng kẻ ngang.

Giấy ĐL 70g/m2.

Độ trắng 90-95 ISO.

+ Kích thước: 10.5 x 14.8 cm

+ Đặc điểm: 200 trang

+ Mã sản phẩm: 541

 

Sổ cao cấp may gáy General Book - Khổ A5

 

 

Sổ cao cấp may gáy General Book - Khổ A5

Bìa in hình sắc nét  may gáy.

Thương hiệu: Minh Châu

Dòng kẻ ngang.

Giấy ĐL 70g/m2.

Độ trắng 90-95 ISO.

+ Kích thước: 15 x 21 cm

+ Đặc điểm: 200 trang

+ Mã sản phẩm: 561

Sổ cao cấp may gáy General Book - Khổ A4

 

Sổ cao cấp may gáy General Book - Khổ A4

Bìa in hình sắc nét  may gáy.

Thương hiệu: Minh Châu

Dòng kẻ ngang.

Giấy ĐL: 58-60g/m2.

Độ trắng 90-95 ISO.

+ Kích thước: 21 x 29.7 cm