Sổ CK6 bìa hoa ( Mã 063) (Dòng kẻ ngang, 13.8cm x 19.5cm, Nhiều màu, 200 trang, Sổ bìa hoa, 70gsm, Việt Nam)

  • MS 063
  • Minh Châu

Sổ CK6 bìa hoa

Mã số: 063

Kích thước: 13.5 x 19.5cm (+/-0.2cm)

Số trang: 200 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

 

Dòng kẻ ngang
13.8cm x 19.5cm
Nhiều màu
200 trang
Sổ bìa hoa
70gsm
Việt Nam

Sổ CK6 bìa hoa

Mã số: 063

Kích thước: 13.5 x 19.5cm (+/-0.2cm)

Số trang: 200 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

 

Sản phẩm cùng loại