Sổ CK1 Khuy bấm

  

Sổ CK1 Nilong

SỔ NILONG CK1 - MÃ 014
 
Bìa sổ chất liệu plastic dẻo, chống nuớc, bền đẹp.
Có nhiều hình da dạng, phù hợp với mọi đối tượng nguời dùng. Hình chọn ngẫu nhiên, hoặc liên hệ shop.
� Kích thuớc: CK1: 7cm x10.5cm (+/- 0.5cm)
� Dòng kẻ ngang
� 120 trang

Sổ CK2 Nilong

SỔ NILONG CK2 - MÃ 024
 
Bìa sổ chất liệu plastic dẻo, chống nuớc, bền đẹp.
Có nhiều hình da dạng, phù hợp với mọi đối tượng nguời dùng. Hình chọn ngẫu nhiên, hoặc liên hệ shop.
� Kích thuớc: CK2: 8cm x12cm (+/- 0.5cm)
� Dòng kẻ ngang
� 120 trang

Sổ CK4 Nilong

SỔ NILONG CK4 - MÃ 044
 
Bìa sổ chất liệu plastic dẻo, chống nuớc, bền đẹp.
Có nhiều hình da dạng, phù hợp với mọi đối tượng nguời dùng. Hình chọn ngẫu nhiên, hoặc liên hệ shop.
� Kích thuớc: CK4: 10cm x15cm (+/- 0.5cm)
� Dòng kẻ ngang
� 120 trang

Sổ CK7 Nilong

SỔ NILONG CK7 - MÃ 077
Bìa sổ chất liệu plastic dẻo, chống nuớc, bền đẹp.
Có nhiều hình da dạng, phù hợp với mọi đối tượng nguời dùng. Hình chọn ngẫu nhiên, hoặc liên hệ shop.
� Kích thuớc: CK7: 15cm x21cm (+/- 0.5cm)
� Dòng kẻ ngang
� 120 trang