Lò xo bìa nhựa A7

Sổ Lò xo bìa nhựa A7

Kích thước: 7.5 x 10.5cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 100g/m2

Số trang: 120 trang

Mã số 857: Kẻ vuông nét liền 5mm

 

Lò xo bìa nhựa A6

Sổ Lò xo bìa nhựa A6 

Kích thước: 10.5 x 15cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 100g/m2

Số trang: 120 trang

 

Mã số 856: Kẻ vuông nét liền 5mm

 

Sổ Lò xo bìa bồi B5

Sổ Lò xo bìa bồi B5

Kích thước: 17.5 x 25cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 100g/m2

Số trang: 120 trang

Mã số 812: Kẻ chấm

Mã số 813: Kẻ ngang có chấm

Mã số 814: Kẻ vuông liền 5mm

Mã số 815: Kẻ vuông đứt 6mm

Sổ Lò xo bìa nhựa A5

Sổ Lò xo bìa nhựa A5 

Kích thước: 15 x 21cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 100g/m2

Số trang: 120 trang

Mã số 844: Kẻ chấm

Mã số 845: Kẻ ngang có chấm

Mã số 846: Kẻ vuông nét liền 5mm

Mã số 847: Kẻ vuông nét đứt 6mm

Sổ Lò xo bìa nhựa B5

Sổ Lò xo bìa nhựa B5 

Kích thước: 17.5 x 25cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 100g/m2

Số trang: 120 trang

Mã số 801: Kẻ ngang có chấm

Mã số 802: Kẻ vuông đứt 6mm

Mã số 803: Kẻ chấm

Mã số 804: Kẻ vuông liền 5mm

 

Sổ lò xo A5 (Mẫu 16)

Sổ Lò xo A5

Bìa giấy ngoại cao cấp, trắng 2 mặt

Độ trắng: 95 ISO

Số trang:  Mã 851: 100 Trang

               Mã 852: 200 Trang

Màu sắc: Nhiều mẫu

Sổ lò xo A5 (Mẫu 15)

Sổ Lò xo A5

Bìa giấy ngoại cao cấp, trắng 2 mặt

Độ trắng: 95 ISO

Số trang:  Mã 851: 100 Trang

               Mã 852: 200 Trang

Màu sắc: Nhiều mẫu

Sổ lò xo A5 (Mẫu 14)

Sổ Lò xo A5

Bìa giấy ngoại cao cấp, trắng 2 mặt

Độ trắng: 95 ISO

Số trang:  Mã 851: 100 Trang

               Mã 852: 200 Trang

Màu sắc: Nhiều mẫu

Sổ lò xo A5 (Mẫu 13)

Sổ Lò xo A5

Bìa giấy ngoại cao cấp, trắng 2 mặt

Độ trắng: 95 ISO

Số trang:  Mã 851: 100 Trang

               Mã 852: 200 Trang

Màu sắc: Nhiều mẫu

Sổ lò xo A5 (Mẫu 11)

Sổ Lò xo A5

Bìa giấy ngoại cao cấp, trắng 2 mặt

Độ trắng: 95 ISO

Số trang:  Mã 851: 100 Trang

               Mã 852: 200 Trang

Màu sắc: Nhiều mẫu

Sổ lò xo A5 (Mẫu 7)

Sổ Lò xo A5

Bìa giấy ngoại cao cấp, trắng 2 mặt

Độ trắng: 95 ISO

Số trang:  Mã 851: 100 Trang

               Mã 852: 200 Trang

Màu sắc: Nhiều mẫu

Sổ lò xo A5 (Mẫu 12)

Sổ Lò xo A5

Bìa giấy ngoại cao cấp, trắng 2 mặt

Độ trắng: 95 ISO

Số trang:  Mã 851: 100 Trang

               Mã 852: 200 Trang

Màu sắc: Nhiều mẫu