Sổ da bìa mềm CK7 (Mã 074)

Sổ da bìa mềm CK7

Mã số: 074

Số trang: 120 trang

Kích thước: 14.7 x 20.7 cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: xanh, mận, đen

Sổ da bìa mềm CK4 (Mã 041)

Sổ da bìa mềm CK4

Mã số: 041

Số trang: 120 trang

Kích thước: 10 x 15 cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: xanh, mận, đen

Sổ da bìa mềm CK2 (Mã 021)

Sổ da bìa mềm CK2

Mã số: 021

Số trang: 120 trang

Kích thước: 8 x 12 cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: xanh, mận, đen

Sổ da bìa mềm CK1 (Mã 011)

Sổ da bìa mềm CK1

Mã số: 011

Số trang: 120 trang

Kích thước: 7 x 10.5cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: xanh, mận, đen