Sổ CK2 bìa hoa (Mã 023) (Dòng kẻ ngang, 8cm x 12cm, Nhiều màu, 120 trang, Sổ bìa hoa, 70gsm, Việt Nam)

  • MS 023
  • Minh Châu

Sổ CK2 bìa hoa 

Mã số: 023

Kích thước: 8 x12cm(+/-0.2cm)

Số trang: 120 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

 

Dòng kẻ ngang
8cm x 12cm
Nhiều màu
120 trang
Sổ bìa hoa
70gsm
Việt Nam

Sổ CK2 bìa hoa 

Mã số: 023

Kích thước: 8 x12cm(+/-0.2cm)

Số trang: 120 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

Sản phẩm cùng loại