Sổ CK4 bìa hoa (Mã 043) (Dòng kẻ ngang, 120 trang, Sổ bìa hoa, 70gsm, Việt Nam)

  • MS 043
  • Minh Châu

Sổ CK4 bìa hoa

Mã số: 043

Kích thước: 10 x 15cm(+/-0.2cm)

Số trang: 120 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

 

 

Dòng kẻ ngang
120 trang
Sổ bìa hoa
70gsm
Việt Nam

Sổ CK4 bìa hoa

Mã số: 043

Kích thước: 10 x 15cm(+/-0.2cm)

Số trang: 120 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

Sản phẩm cùng loại