Sổ gáy còng A5 (Mã số: 619)

Sổ gáy còng A5 (Mã số: 619)

Kích thước: 15 x 21cm(+/-0.2cm)

Dòng kẻ ngang có chấm

Số trang: 120 trang

Bìa ngoài được bồi cứng cáp giúp bảo vệ giấy bên trong

Gáy còng dễ dàng tháo lắp để thay giấy, thay đổi thứ tự các trang

Còng 8 chấu không bị vướng tay khi viết

Sổ gáy còng A5 (Mã số: 618)

Sổ gáy còng A5 (Mã số: 618)

Kích thước: 15 x 21cm(+/-0.2cm)

Dòng kẻ caro nét liền 5 x 5mm

Số trang: 120 trang

Bìa ngoài được bồi cứng cáp giúp bảo vệ giấy bên trong

Gáy còng dễ dàng tháo lắp để thay giấy, thay đổi thứ tự các trang

Còng 8 chấu không bị vướng tay khi viết

Sổ gáy còng B5 (Mã 615)

Sổ gáy còng B5 (Mã số: 615)

Kích thước: 17.5 x 25cm(+/-0.2cm)

Dòng kẻ caro nét liền 5 x 5 mm

Số trang: 120 trang

Bìa ngoài được bồi cứng cáp giúp bảo vệ giấy bên trong

Gáy còng dễ dàng tháo lắp để thay giấy, thay đổi thứ tự các trang

Còng 8 chấu không bị vướng tay khi viết

Sổ gáy còng B5 (Mã số: 617)

Sổ gáy còng B5 (Mã số: 617)

Kích thước: 17.5 x 25cm(+/-0.2cm)

Dòng kẻ ngang có chấm

Số trang: 120 trang

Bìa ngoài được bồi cứng cáp giúp bảo vệ giấy bên trong

Gáy còng dễ dàng tháo lắp để thay giấy, thay đổi thứ tự các trang

Còng 8 chấu không bị vướng tay khi viết