Sổ Classic K8 (MC 682)

Sổ Classic K8 (MC 682)

Bìa sổ da, có lót mút, may viền.

Chữ Classic mạ vàng

Định lượng: 70g/m2 và độ trắng: 92 ISO

Kích thước: 16.5 cm x 24.5 cm (+/-0.5cm)

Trong sổ có dải dây để đánh dấu trang

Thương hiệu: Minh Châu. 

Sản phẩm sổ da Minh Châu có tem mác đầy đủ

Dòng kẻ ngang. 

Số trang: 200 trang 

SỔ DA CAO CẤP KHUY BẤM (MC 188)

Sổ bìa da cao cấp, có khuy bấm, có tai cài bút

Số trang: 200 trang

Kích thước: 16.5 cm x 24.5cm

Định lượng: 70-80g/m2 , Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: Nâu và vàng da bò