Sổ Diary - MC - 6 (Mã 726)

Sổ Diary - MC - 6

Sổ bìa cứng, cán bóng, có góc đồng

Mã số: 726

Kích thước: 14 x 19.5 cm (+/-0.5cm)

Số trang: 160 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 90-95 ISO

Màu sắc: xanh tím, xanh lá, đỏ

Sổ Diary - MC - 4 (Mã 724)

Sổ Diary - MC - 4

Sổ bìa cứng, cán bóng, có góc đồng.

Mã số: 724

Số trang: 160 trang

Kích thước: 10.5 x 15cm (+/- 0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 90-95 ISO

Màu sắc: xanh tím, xanh lá, đỏ

 

 

Sổ công văn đến

Sổ công văn đến

Số trang: Mã 711 - 160 trang

              Mã 712 - 200 trang

Kích thước: 21 x 30cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 60g/m2

Độ trắng: 90 ISO

Sổ công văn đi

Sổ công văn đi

Số trang: Mã 715 - 160 trang

              Mã 717 - 200 trang

Kích thước: 21 x 30cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 60g/m2

Độ trắng: 90 ISO

 

 

Sổ da pha màu K9 ( Mã 095)

Sổ da pha màu K9

Mã số: 095

Số trang: 200 trang

Kích thước: 19 x 26.5cm (+/-0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Sổ da pha màu K7 ( Mã 075)

Sổ da pha màu K7

Mã số: 075

Số trang: 200 trang

Kích thước: 15 x 21cm (+/-0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Sổ da pha màu K8 ( Mã 085)

Sổ da pha màu K8

Mã số: 085

Số trang: 200 trang

Kích thước: 16.5 x 24.5 cm (+/-0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Sổ da Khuy bấm pha màu K8 (Mã 686)

Sổ da Khuy bấm pha màu K8

Mã số: 686

Số trang: 200 trang

Kích thước: 16.5 x 24.5 cm(+/-0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Sổ da Khuy bấm K8 (Mã 685)

Sổ da Khuy bấm K8

Mã số: 685

Số trang: 200 trang

Kích thước: 16.5 x 24.5 cm (+/-0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

 

 

Sổ da khuy bấm (Mã 675)

Sổ da khuy bấm

Mã số: 675

Số trang: 200 trang

Kích thước: 15 x 21cm (+/-0.5cm)

Giấy định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO