Sổ Bìa cứng A3 thừa đầu (MC 737 - MC 738)

Sổ bìa cứng A3 thừa đầu

Bìa sổ Minh Châu cứng cáp, chắc chắn, bền đẹp. Bề mặt bìa cán nilong bóng, giúp tránh bị đổ nước làm hư hại tài liệu bên trong.

Và 3 màu cơ bản: Xanh lá, Xanh biển, Đỏ. Màu sắc nổi bật của sổ giúp cho việc phân loại và lưu trữ tài liệu được dễ dàng hơn.

- Thương hiệu: Minh Châu

Dòng kẻ ngang

- Kích thuớc: 27 cm x 32,5 cm (+/-0.2cm)

-Số trang:

     Mã 737: 120 trang 

     Mã 738: 200 trang

Vở tập Krap vàng (MC 301 - MC 302 - MC 303 - MC 305)

Vở tập Krap vàng (MC 301 - MC 302 - MC 303 - MC 305)

Kích thước 17cm x 24cm (+/-0.5cm).

Bìa Krap vàng

Giấy ĐL 58-60g/m2,

Độ trắng 90-95 ISO

Gáy ghim truyền thống.

Có 4 loại số trang: 60 - 72 - 80 - 120 trang.

(tương ứng với mã: 301-302-303-305)

Giao màu ngẫu nhiên.

Sổ khuy bấm K8 (MC 685)

Sổ bìa da khuy bấm K8 

Bìa da có khuy bấm, có cài bút

Số trang: 200 trang

Kích thước: 16.5 x 24.5 cm 

ĐL: 70g/m2 và độ trắng 95 ISO

Màu sắc: Đỏ mận và đen

Sổ Classic K7 (MC 672)

Sổ Classic K7 (MC 672)

Bìa sổ da, có lót mút, may viền.

Chữ Classic mạ vàng

Định lượng: 70g/m2 và độ trắng: 92 ISO

Kích thước: 15 cm x 21 cm (+/-0.5cm)

Trong sổ có dải dây để đánh dấu trang

Thương hiệu: Minh Châu. 

Sản phẩm sổ da Minh Châu có tem mác đầy đủ

Dòng kẻ ngang. 

Số trang: 200 trang 

Sổ Classic A4 (MC 636)

Sổ Classic A4 (MC 636)

Bìa sổ da, có lót mút, may viền.

Chữ Classic mạ vàng

Định lượng: 70g/m2 và độ trắng: 92 ISO

Kích thước: A4: 21 cm x 29.7 cm(+/-0.5cm)

Trong sổ có dải dây để đánh dấu trang

Thương hiệu: Minh Châu. 

Sản phẩm sổ da Minh Châu có tem mác đầy đủ

Dòng kẻ ngang. 

Số trang: 400 trang 

Sổ Classic A4 (MC 634)

Sổ Classic A4 (MC 634)

Bìa sổ da, có lót mút, may viền.

Chữ Classic mạ vàng

Định lượng: 70g/m2 và độ trắng: 92 ISO

Kích thước: A4: 21 cm x 29.7 cm(+/-0.5cm)

Trong sổ có dải dây để đánh dấu trang

Thương hiệu: Minh Châu. 

Sản phẩm sổ da Minh Châu có tem mác đầy đủ

Dòng kẻ ngang. 

Số trang: 320 trang 

Sổ Classic A4 (MC 633)

Sổ Classic A4 (MC 633)

Bìa sổ da, có lót mút, may viền.

Chữ Classic mạ vàng

Định lượng: 70g/m2 và độ trắng: 92 ISO

Kích thước: A4: 21 cm x 29.7 cm(+/-0.5cm)

Trong sổ có dải dây để đánh dấu trang

Thương hiệu: Minh Châu. 

Sản phẩm sổ da Minh Châu có tem mác đầy đủ

Dòng kẻ ngang. 

Số trang: 240 trang 

Sổ Classic K9 (MC 692)

Sổ Classic K9 (MC 692)

Bìa sổ da, có lót mút, may viền.

Chữ Classic mạ vàng

Định lượng: 70g/m2 và độ trắng: 92 ISO

Kích thước: 19 cm x 26.5 cm (+/-0.5cm)

Trong sổ có dải dây để đánh dấu trang

Thương hiệu: Minh Châu. 

Sản phẩm sổ da Minh Châu có tem mác đầy đủ

Dòng kẻ ngang. 

Số trang: 200 trang 

 

Sổ cao cấp may gáy General Book - Khổ A6

Sổ cao cấp may gáy General Book - Khổ A6

Bìa in hình sắc nét  may gáy.

Thương hiệu: Minh Châu

Dòng kẻ ngang.

Giấy ĐL 70g/m2.

Độ trắng 90-95 ISO.

+ Kích thước: 10.5 x 14.8 cm

+ Đặc điểm: 200 trang

+ Mã sản phẩm: 541

 

Sổ cao cấp may gáy General Book - Khổ A5

Sổ cao cấp may gáy General Book - Khổ A5

Bìa in hình sắc nét  may gáy.

Thương hiệu: Minh Châu

Dòng kẻ ngang.

Giấy ĐL 70g/m2.

Độ trắng 90-95 ISO.

+ Kích thước: 15 x 21 cm

+ Đặc điểm: 200 trang

+ Mã sản phẩm: 561

Sổ cao cấp may gáy General Book - Khổ A4

Sổ cao cấp may gáy General Book - Khổ A4

Bìa in hình sắc nét  may gáy.

Thương hiệu: Minh Châu

Dòng kẻ ngang.

Giấy ĐL: 58-60g/m2.

Độ trắng 90-95 ISO.

+ Kích thước: 21 x 29.7 cm