Sổ CK6 bìa hoa ( Mã 063)

Sổ CK6 bìa hoa

Mã số: 063

Kích thước: 13.5 x 19.5cm (+/-0.2cm)

Số trang: 200 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

 

Sổ CK4 bìa hoa (Mã 043)

Sổ CK4 bìa hoa

Mã số: 043

Kích thước: 10 x 15cm(+/-0.2cm)

Số trang: 120 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

 

 

Sổ CK2 bìa hoa (Mã 023)

Sổ CK2 bìa hoa 

Mã số: 023

Kích thước: 8 x12cm(+/-0.2cm)

Số trang: 120 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

 

Sổ CK 1 bìa hoa (Mã 013)

Sổ CK 1 bìa hoa

Mã số: 013

Số trang: 120 trang

Kích thước: 7 x 10.5cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

Sổ da bìa mềm CK7 (Mã 074)

Sổ da bìa mềm CK7

Mã số: 074

Số trang: 120 trang

Kích thước: 14.7 x 20.7 cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: xanh, mận, đen

Sổ da bìa mềm CK4 (Mã 041)

Sổ da bìa mềm CK4

Mã số: 041

Số trang: 120 trang

Kích thước: 10 x 15 cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: xanh, mận, đen

Sổ da bìa mềm CK2 (Mã 021)

Sổ da bìa mềm CK2

Mã số: 021

Số trang: 120 trang

Kích thước: 8 x 12 cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: xanh, mận, đen

Sổ da bìa mềm CK1 (Mã 011)

Sổ da bìa mềm CK1

Mã số: 011

Số trang: 120 trang

Kích thước: 7 x 10.5cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: xanh, mận, đen

Sổ may gáy A7 (Mã 542)

Sổ may gáy A7

Mã số: 542

Số trang: 140 trang

Kích thước: 7 x 10.5cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 90-95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

Sổ da Star (Mã 076 và Mã 086)

Sổ da Star

Kích thước:

          * Mã 076: 15 x 21cm (+/-0.5cm)

          * Mã 086: 16.5 x 24.5cm (+/-0.5cm)

Số trang: 200 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

 

Sổ Diary - MC - 8 (Mã 728)

Sổ Diary - MC - 8

Sổ bìa cứng, cán bóng, có góc đồng.

Mã số: 728

Số trang: 160 trang

Kích thước: 16.5 x 24.5cm (+/- 0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 90-95 ISO

Màu sắc: xanh tím, xanh lá, đỏ

Sổ Diary - MC - 7 ( Mã 727 )

Sổ Diary - MC - 7

Sổ bìa cứng, cán bóng, có góc đồng.

Mã số: 727

Số trang: 160 trang

Kích thước: 15 x 21cm (+/- 0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 90-95 ISO

Màu sắc: xanh tím, xanh lá, đỏ