Sổ tay đảng viên bìa da (Dòng kẻ ngang, 17cm x 24cm, Đỏ, 200 trang, 70gsm, Việt Nam)

  • 689
  • Minh Châu

SỔ TAY ĐẢNG VIÊN BÌA DA

Kích thước: 16.5 x 24cm (+/-0.2cm)

Mã số: 689

Số trang: 200 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Sổ tay đảng viên là một sản phẩm không thể thiếu cho các thành viên của đảng. Với thiết kế chắc chắn và chất liệu phù hợp, sổ tay đảng viên giúp bạn tổ chức và ghi lại những thông tin quan trọng về hoạt động đảng. Sổ sẽ cung cấp một nền tảng để theo dõi tiến trình và đánh giá đóng góp của từng đảng viên. Sổ tay đảng viên không chỉ là một công cụ hữu ích mà còn là biểu tượng của sự kỷ luật và tận tụy trong công tác đảng. Với sổ tay đảng viên, bạn có thể xây dựng một tổ chức đảng mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

( Sản phẩm được sự kiểm duyệt và cấp phép bởi Nhà xuất bản giao thông vận tải)

Dòng kẻ ngang
17cm x 24cm
Đỏ
200 trang
70gsm
Việt Nam

SỔ TAY ĐẢNG VIÊN BÌA DA

Kích thước: 16.5 x 24cm (+/-0.2cm)

Mã số: 689

Số trang: 200 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Sổ tay đảng viên là một sản phẩm không thể thiếu cho các thành viên của đảng. Với thiết kế chắc chắn và chất liệu phù hợp, sổ tay đảng viên giúp bạn tổ chức và ghi lại những thông tin quan trọng về hoạt động đảng. Sổ sẽ cung cấp một nền tảng để theo dõi tiến trình và đánh giá đóng góp của từng đảng viên. Sổ tay đảng viên không chỉ là một công cụ hữu ích mà còn là biểu tượng của sự kỷ luật và tận tụy trong công tác đảng. Với sổ tay đảng viên, bạn có thể xây dựng một tổ chức đảng mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

( Sản phẩm được sự kiểm duyệt và cấp phép bởi Nhà xuất bản giao thông vận tải)

Sản phẩm cùng loại