Sổ K8 Tổng hợp (Mã 684)

Sổ K8 Tổng hợp

Mã số: 684

Số trang: 400 trang

Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: đen, mận bóng

Sổ Classic A4 (Mã 636)

Sổ Classic A4

Mã số: 636

Số trang: 400 trang

Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: đen

Sổ Classic A4 (Mã 634)

Sổ Classic A4

Mã số: 634

Số trang: 320 trang

Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: đen

Sổ Classic A4 (Mã 633)

Sổ Classic A4

Mã số: 633

Số trang: 240 trang

Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: đen

Sổ Classic K7

Sổ Classic K7

Mã số: 672

Số trang: 200 trang

Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: xanh tím than, đỏ mận bóng, xanh coban, đen

Sổ Classic K9

Sổ Classic K9

Mã số: 692

Số trang: 200 trang

Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: xanh tím than, đỏ mận bóng, xanh coban, đen

Sổ Classic K8

Sổ Classic K8

Mã số: 682

Số trang: 200 trang

Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: xanh tím than, đỏ mận bóng, xanh coban, đen

Sổ bìa da A2K9 (Có khoanh)

Sổ bìa da A2K9

Số trang: 200 trang

Định lượng: 70gm2

Độ trắng: 95 ISO

Sổ bìa da A2K8 (có khoanh)

Sổ bìa da A2K8

Số trang: 200 trang

Định lượng: 70gm2

Độ trắng: 95 ISO

Sổ CK1 Khuy bấm

  

Sổ CK1 Nilong

SỔ NILONG CK1 - MÃ 014
 
Bìa sổ chất liệu plastic dẻo, chống nuớc, bền đẹp.
Có nhiều hình da dạng, phù hợp với mọi đối tượng nguời dùng. Hình chọn ngẫu nhiên, hoặc liên hệ shop.
� Kích thuớc: CK1: 7cm x10.5cm (+/- 0.5cm)
� Dòng kẻ ngang
� 120 trang