Sổ da khuy bấm (Mã 675) (Dòng kẻ ngang, 15cm x 21cm, 200 trang, Sổ da khuy bấm, 70gsm, Việt Nam)

  • MS 675
  • Minh Châu

Sổ da khuy bấm

Mã số: 675

Số trang: 200 trang

Kích thước: 15 x 21cm (+/-0.5cm)

Giấy định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Dòng kẻ ngang
15cm x 21cm
200 trang
Sổ da khuy bấm
70gsm
Việt Nam

Sổ da khuy bấm

Mã số: 675

Số trang: 200 trang

Kích thước: 15 x 21cm (+/-0.5cm)

Giấy định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Sản phẩm cùng loại