Sổ da pha màu K9 ( Mã 095) (Dòng kẻ ngang, 19cm x 26.5cm, 200 trang, 70gsm, Việt Nam)

  • MS 095
  • Minh Châu

Sổ da pha màu K9

Mã số: 095

Số trang: 200 trang

Kích thước: 19 x 26.5cm (+/-0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Dòng kẻ ngang
19cm x 26.5cm
200 trang
70gsm
Việt Nam

Sổ da pha màu K9

Mã số: 095

Số trang: 200 trang

Kích thước: 19 x 26.5cm (+/-0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Sản phẩm cùng loại