Sổ da Star (Mã 076 và Mã 086) (Dòng kẻ ngang, Nhiều màu, 200 trang, Việt Nam)

  • MS 076 - MS 086
  • Minh Châu

Sổ da Star

Kích thước:

          * Mã 076: 15 x 21cm (+/-0.5cm)

          * Mã 086: 16.5 x 24.5cm (+/-0.5cm)

Số trang: 200 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

 

Dòng kẻ ngang
Nhiều màu
200 trang
Việt Nam

Sổ da Star

Kích thước:

          * Mã 076: 15 x 21cm (+/-0.5cm)

          * Mã 086: 16.5 x 24.5cm (+/-0.5cm)

Số trang: 200 trang

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

Sản phẩm cùng loại