Sổ da Khuy bấm K8 (Mã 685) (Dòng kẻ ngang, 16.5cm x 24.5cm, 200 trang, Sổ da khuy bấm, 70gsm, Việt Nam)

  • MS 685
  • Minh Châu

Sổ da Khuy bấm K8

Mã số: 685

Số trang: 200 trang

Kích thước: 16.5 x 24.5 cm (+/-0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

 

 

Dòng kẻ ngang
16.5cm x 24.5cm
200 trang
Sổ da khuy bấm
70gsm
Việt Nam

Sổ da Khuy bấm K8

Mã số: 685

Số trang: 200 trang

Kích thước: 16.5 x 24.5 cm (+/-0.5cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 95 ISO

Sản phẩm cùng loại