Vở Mỹ thuật

Vở Mỹ thuật

Kích thước: 21 x 29.7cm

Định lượng: 100g/m2

Số trang: 40 trang

Mã số: 578

Màu sắc: nhiều màu

 

Giấy vẽ A3

Giấy vẽ A3

Kích thước: 30 x 42 cm

Định lượng: 100g/m2

Số lượng: 20 tờ

Mã số: 579

Giấy vẽ A4

Giấy vẽ A4

Kích thước: 21 x 29.7 cm

Định lượng: 100g/m2

Số lượng: 20 tờ

Mã số: 577

Vở vẽ dán gáy A3

Vở vẽ dán gáy A3

Kích thước: 30 x 42 cm

Định lượng: 100g/m2

Số lượng: 20 tờ

Mã số: 573

Màu sắc: Nhiều màu

Vở vẽ lò xo A4

Vở vẽ lò xo A4 

Có 2 loại:

-> Giấy trắng - Mã số: 575

-> Giấy nhám bắt màu - Mã số 576

Vở vẽ dán gáy A4

Số trang: 20 trang

Kích thước: 21 x 29.7 cm

Màu sắc: họa tiết màu sắc phong phú.

Vở vẽ dán gáy A4

Vở vẽ dán gáy A4

Có 2 loại:

  •  Giấy trắng - Mã số: 571
  • Giấy nhám bắt màu - Mã số : 572

Số trang: 20 trang

Kích thước: 21 x 29.7 cm

Màu sắc: họa tiết màu sắc phong phú.