Giấy vẽ A4 (21cm x 29.7cm, 100gsm, Giấy, Việt Nam)

  • 577
  • Minh Châu

Giấy vẽ A4

Kích thước: 21 x 29.7 cm

Định lượng: 100g/m2

Số lượng: 20 tờ

Mã số: 577

21cm x 29.7cm
100gsm
Giấy
Việt Nam

Giấy vẽ A4

Kích thước: 21 x 29.7 cm

Định lượng: 100g/m2

Số lượng: 20 tờ

Mã số: 577

Sản phẩm cùng loại