Giấy Minh Châu đã đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Giấy Minh Châu đã đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015

18/10/2018

TEAM MINH CHÂU – “LÀM VIỆC HẾT MÌNH, VUI CHƠI NHIỆT TÌNH”
HÂN HOAN SỰ KIỆN HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG TẠI HƯNG YÊN
Kinh Doanh Văn Phòng Phẩm, Tìm Nguồn Hàng Giá Rẻ  
Giấy Minh Châu vươn ra biển lớn
Sản xuất theo phong cách của bạn.

Giấy Minh Châu đã đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Qua một quá trình kiểm tra và đánh giá ngặt nghèo, tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế Isocent đã chứng nhận Công ty cổ phần sản xuất và thương mại giấy Minh Châu có hệ thống sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Là tiêu chuẩn về quản lý chất lượng được công nhận toàn cầu, tiêu chuẩn ISO 9001 được đánh giá dựa trên các tiêu chí về quản trị chất lượng hướng tới lợi ích của khách hàng, vận hành sản xuất, quản trị nguồn lực, hoạch định chiến lược doanh nghiệp,...

Công ty Giấy Minh Châu đã nhiều lần thực hiện cải tiến máy móc, sửa đổi bộ máy quản trị, chỉnh sửa quy trình vận hành để nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng sản phẩm đầu ra. Nhờ đó, Công ty đã được tổ chức quốc tế chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Đây là một minh chứng xác thực nhất về sự cố gắng cải tiến và nâng cao chất lượng không ngừng của tập thể Công ty Giấy Minh Châu.

Xin chúc mừng cho thành quả của công ty Giấy Minh Châu, đồng thời Công ty cam kết sẽ luôn luôn cố gắng, phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc nhằm nâng tầm thương hiệu Giấy Minh Châu.