Sổ da CK8 (Mã 082) (Dòng kẻ ngang, 16.5cm x 24.5cm, 200 trang, Sổ bìa da cứng nẹp góc, 70gsm, Việt Nam)

  • MS 082
  • Minh Châu
Dòng kẻ ngang
16.5cm x 24.5cm
200 trang
Sổ bìa da cứng nẹp góc
70gsm
Việt Nam

Sản phẩm cùng loại