HOT

Sổ da cao câp KB: 916-925-948

Sổ da cao cấp khuy bấm pha màu giấy ĐL : 70mg/m2 Độ trắng : 95 ISO

Sổ da cao cấp mã 925

Sổ ghi chép Kích thước : 15,0 x 21,0 cm

Sổ da cao cấp mã 9516

Đặc điểm: 240 trang Kích Thước : 19,5 cm x 26 cm Định lượng: 70g/m2 Độ trắng: 92 ISO Bìa : Bìa da cao cấp

Sổ da cao cấp mã 9525

Sổ da cao cấp mã 9525 ( KT: 15 cm x 21,7cm)

Sổ da cao cấp mã 9532

Sổ da cao cấp mã 9532 ( KT: 13,8 cm x 19,5 cm)

Sổ da cao cấp mã 9548

Sổ da cao cấp mã 9548 ( KT 10,5 cm x18.5cm )

Sổ da cao cấp mã 9560

Sổ da cao cấp mã 9560 ( KT 9 cm x 15,3 cm)