Sổ da cao cấp mã 825 Màu Nâu

Sổ ghi chép Kích thước : 15 cm x 21cm

Sổ da cao cấp mã 9516

Đặc điểm: 240 trang Kích Thước : 19,5 cm x 26.5 cm Định lượng: 70g/m2 Độ trắng: 92 ISO Bìa : Bìa da cao cấp

Sổ da cao cấp mã 9525

Sổ da cao cấp mã 9525 ( KT: 15 cm x 21,5cm)

Sổ da cao cấp mã 9532

Sổ da cao cấp mã 9532 ( KT: 13,8 cm x 19,5 cm)

Sổ da cao cấp mã 9548

Sổ da cao cấp mã 9548 ( KT 10,5 cm x18.5cm )

Sổ da cao cấp mã 9560

Sổ da cao cấp mã 9560 ( KT 9 cm x 15,3 cm)

Sổ da cao cấp mã 9616

Sổ da cao cấp mã 9616 ( KT 19,5 cm x 26 cm)

sổ da cao cấp mã 9625

sổ da cao cấp mã 9625 ( KT 15 cm x 21,7cm)

Sổ da cao cấp mã 9632

Sổ da cao cấp mã 9632 (KT 13,8 cm x 19,5 cm)