SỔ DA CAO CẤP MÃ 948

Đặc điểm: 200 trang 
Kích Thước : 10.5cm x 18.5 cm
Định lượng: 70g/m2 
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp

SỔ DA CAO CẤP MÃ 916

Đặc điểm: 200 trang 
Kích Thước : 19cm x 26.5 cm
Định lượng: 70g/m2 
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp

Sổ da cao cấp mã 825 Màu Nâu

Sổ ghi chép Kích thước : 15 cm x 21cm