Sổ may gáy A7 (Mã 542) (Dòng kẻ ngang, Nhiều màu, 140 trang, Sổ Bìa Bồi May Gáy, 70gsm, Giấy, Việt Nam)

  • MS 542
  • Minh Châu

Sổ may gáy A7

Mã số: 542

Số trang: 140 trang

Kích thước: 7 x 10.5cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 90-95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

Dòng kẻ ngang
Nhiều màu
140 trang
Sổ Bìa Bồi May Gáy
70gsm
Giấy
Việt Nam

Sổ may gáy A7

Mã số: 542

Số trang: 140 trang

Kích thước: 7 x 10.5cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 70g/m2

Độ trắng: 90-95 ISO

Màu sắc: nhiều màu

Sản phẩm cùng loại