Vở tập Krap vàng (MC 301 - MC 302 - MC 303 - MC 305) (17cm x 24cm, Nhiều màu, Giấy, Việt Nam)

  • MC 301 ... - MC305
  • Minh Châu

Vở tập Krap vàng (MC 301 - MC 302 - MC 303 - MC 305)

Kích thước 17cm x 24cm (+/-0.5cm).

Bìa Krap vàng

Giấy ĐL 58-60g/m2,

Độ trắng 90-95 ISO

Gáy ghim truyền thống.

Có 4 loại số trang: 60 - 72 - 80 - 120 trang.

(tương ứng với mã: 301-302-303-305)

Giao màu ngẫu nhiên.

17cm x 24cm
Nhiều màu
Giấy
Việt Nam

Kích thước 17cm x 24cm (+/-0.5cm).

Bìa Krap vàng

Giấy ĐL 58-60g/m2,

Độ trắng 90-95 ISO

Gáy ghim truyền thống.

Có 4 loại số trang: 60 - 72 - 80 - 120 trang.

(tương ứng với mã: 301-302-303-305)

Giao màu ngẫu nhiên.

Sản phẩm cùng loại