Sổ tổng hợp A5 (Giấy, Việt Nam)

  • MC 759
  • Minh Châu
Giấy
Việt Nam

SỔ TỔNG HỢP A5

KT: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 140 trang

Bìa in hình sắc nét, cán bóng, ghim gáy.

Thương hiệu: Minh Châu

Giấy ĐL 70g/m2.

Độ trắng 90-95 ISO.

Dòng kẻ ngang.

Sản phẩm cùng loại