Sổ Lò xo bìa nhựa A5

Sổ Lò xo bìa nhựa A5 

Kích thước: 15 x 21cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 100g/m2

Số trang: 120 trang

Mã số 844: Kẻ chấm

Mã số 845: Kẻ ngang có chấm

Mã số 846: Kẻ vuông nét liền 5mm

Mã số 847: Kẻ vuông nét đứt 6mm

Sổ Lò xo bìa nhựa B5

Sổ Lò xo bìa nhựa B5 

Kích thước: 17.5 x 25cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 100g/m2

Số trang: 120 trang

Mã số 801: Kẻ ngang có chấm

Mã số 802: Kẻ vuông đứt 6mm

Mã số 803: Kẻ chấm

Mã số 804: Kẻ vuông liền 5mm