Sổ lò xo A4 (Mẫu 2)

 

Sổ Lò xo A4

Bìa giấy ngoại cao cấp, trắng 2 mặt

Độ trắng: 95 ISO

Số trang:  Mã 841: 100 Trang

               Mã 842: 200 Trang

Màu sắc: Nhiều mẫu

Sổ lò xo A4 (Mẫu 1)

 

Sổ Lò xo A4

Bìa giấy ngoại cao cấp, trắng 2 mặt

Độ trắng: 95 ISO

Số trang:  Mã 841: 100 Trang

               Mã 842: 200 Trang

Màu sắc: Nhiều mẫu