Sổ Lò xo bìa bồi B5 (17.5 x 25 cm, Nhiều màu, 120 trang, Sổ lò xo, 100gsm, Giấy, Việt Nam)

  • 812-813-814-815
  • Minh Châu

Sổ Lò xo bìa bồi B5

Kích thước: 17.5 x 25cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 100g/m2

Số trang: 120 trang

Mã số 812: Kẻ chấm

Mã số 813: Kẻ ngang có chấm

Mã số 814: Kẻ vuông liền 5mm

Mã số 815: Kẻ vuông đứt 6mm

17.5 x 25 cm
Nhiều màu
120 trang
Sổ lò xo
100gsm
Giấy
Việt Nam

Sổ Lò xo bìa bồi B5

Kích thước: 17.5 x 25cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 100g/m2

Số trang: 120 trang

Mã số 812: Kẻ chấm

Mã số 813: Kẻ ngang có chấm

Mã số 814: Kẻ vuông liền 5mm

Mã số 815: Kẻ vuông đứt 6mm

Sản phẩm cùng loại