Sổ đặt theo yêu cầu

 • SoDat

Kích thước Giấy Minh Châu có thể sản xuất theo kích thước bạn mong muốn.

Ví dụ: 19.5cm x 26cm, 15 cm x 21.7cm, 13.8 cm x19.5cm, 10.5 cm x 18.5 cm, 9 cm x 15.3 cm,…

Bìa da

 • Bạn có thể chọn màu sắc, kiểu dáng bìa da dựa trên những sản phẩm sổ da có sẵn của chúng tôi (xem thêm)
 • Có thể in logo màu nhũ vàng, nhũ bạc hoặc in chìm lên mặt bìa da.

Ruột

 • Nhiều lựa chọn số trang như: 120, 200, 240 trang...
 • Giấy có nhiều định lượng từ 58-100g/m2, và nhiều độ trắng khác nhau.
 • Nhiều loại dòng kẻ như: kẻ ngang,...

 

Kích thước Giấy Minh Châu có thể sản xuất theo kích thước bạn mong muốn.

Ví dụ: 19.5cm x 26cm, 15 cm x 21.7cm, 13.8 cm x19.5cm, 10.5 cm x 18.5 cm, 9 cm x 15.3 cm,…

Bìa da

 • Bạn có thể chọn màu sắc, kiểu dáng bìa da dựa trên những sản phẩm sổ da có sẵn của chúng tôi (xem thêm)
 • Có thể in logo màu nhũ vàng, nhũ bạc hoặc in chìm lên mặt bìa da.

Ruột

 • Nhiều lựa chọn số trang như: 120, 200, 240 trang...
 • Giấy có nhiều định lượng từ 58-100g/m2, và nhiều độ trắng khác nhau.
 • Nhiều loại dòng kẻ như: kẻ ngang,...

Sản phẩm cùng loại