HOT

Sổ da cao cấp mã 96 ...

Bìa sổ da Minh Châu làm bằng chất liệu da cao cấp

Thiết kế đơn giản, sang trọng.

240 trang

Định lượng: 70g/m2 và độ trắng: 92 ISO

Trong sổ có dải dây để đánh dấu trang

Thương hiệu: Minh Châu. 

Sản phẩm sổ da Minh Châu có tem mác đầy đủ

Dòng kẻ ngang. 

Có 5 kích thước, cụ thể:

Mã 9616: KT 19.5cm x 26cm,

Mã 9625: KT 15 cm x 21.7cm,

Mã 9632: KT 13.8 cm x19.5cm,

Mã 9648: KT 10.5 cm x 18.5 cm,

Mã 9660: KT 9 cm x 15.3 cm (+/-0.5cm)

 

Sổ da cao cấp mã 9616

Sổ da cao cấp mã 9616 ( KT 19,5 cm x 26 cm)

sổ da cao cấp mã 9625

sổ da cao cấp mã 9625 ( KT 15 cm x 21,7cm)

Sổ da cao cấp mã 9632

Sổ da cao cấp mã 9632 (KT 13,8 cm x 19,5 cm)

Sổ da cao cấp mã 9648

Sổ da cao cấp mã 9648 (KT 10,5 cm x18.5cm)

Sổ da cao cấp mã 9660

Sổ da cao cấp mã 9660 (KT 9cm x 15,3cm)