Sổ da cao cấp mã 95 ...

Bìa sổ da Minh Châu làm bằng chất liệu da cao cấp

Thiết kế đơn giản, sang trọng.

240 trang

Định lượng: 70g/m2 và độ trắng: 92 ISO

Trong sổ có dải dây để đánh dấu trang

Thương hiệu: Minh Châu. 

Sản phẩm sổ da Minh Châu có tem mác đầy đủ

Dòng kẻ ngang. 

Có 5 kích thước:

Mã 9516: 19.5 cm x 26 cm,

Mã 9525: 15 cm x 21.7 cm;

Mã 9532: 13.8 cm x 19.5 cm,

Mã 9548: 10,5 cm x18.5cm,

Mã 9560: 9 cm x 15.3 cm (+/-0.5cm)

Sổ da cao cấp mã 9516

Đặc điểm: 240 trang Kích Thước : 19,5 cm x 26.5 cm Định lượng: 70g/m2 Độ trắng: 92 ISO Bìa : Bìa da cao cấp

Sổ da cao cấp mã 9525

Sổ da cao cấp mã 9525 ( KT: 15 cm x 21,5cm)

Sổ da cao cấp mã 9532

Sổ da cao cấp mã 9532 ( KT: 13,8 cm x 19,5 cm)

Sổ da cao cấp mã 9548

Sổ da cao cấp mã 9548 ( KT 10,5 cm x18.5cm )

Sổ da cao cấp mã 9560

Sổ da cao cấp mã 9560 ( KT 9 cm x 15,3 cm)