SỔ DA CAO CẤP KHUY BẤM (MC 188)

Sổ bìa da cao cấp, có khuy bấm, có tai cài bút

Số trang: 200 trang

Kích thước: 16.5 cm x 24.5cm

Định lượng: 70-80g/m2 , Độ trắng: 95 ISO

Màu sắc: Nâu và vàng da bò