SỔ DA CAO CẤP MÃ 316 NÂU (Nâu, 200 trang, Việt Nam)

  • 00631
  • Minh Châu
Nâu
200 trang
Việt Nam

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước : 19 cm x 26.5cm (+/-0.5cm).
Định lượng:  70g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp, sổ không có khuy bấm

Sản phẩm cùng loại