Sổ da cao cấp KB màu vàng mã 132 (Vàng, Việt Nam)

  • 132
  • Minh Châu

Sổ da cao cấp

Vàng
Việt Nam

Đặc điểm: 200 trang
Kích Thước :  Có 3 kích thước  ( Cụ thể:Mã 136: KT 19cm x 27cm, Mã 134: KT 15.5 cm x 21cm, Mã 132: KT 10.5 cm x18.5cm)
Định lượng:  70g/m2
Độ trắng: 95 ISO
Bìa : Bìa da cao cấp màu vàng, sổ có khuy bấm

 

Sản phẩm cùng loại