Sổ cao cấp may gáy General Book - Khổ A5 (15cm x 21cm, Nhiều màu, 200 trang, Giấy, Việt Nam)

  • MC 561
  • Minh Châu

 

Sổ cao cấp may gáy General Book - Khổ A5

Bìa in hình sắc nét  may gáy.

Thương hiệu: Minh Châu

Dòng kẻ ngang.

Giấy ĐL 70g/m2.

Độ trắng 90-95 ISO.

+ Kích thước: 15 x 21 cm

+ Đặc điểm: 200 trang

+ Mã sản phẩm: 561

15cm x 21cm
Nhiều màu
200 trang
Giấy
Việt Nam

 

Sổ cao cấp may gáy General Book - Khổ A5

Bìa in hình sắc nét  may gáy.

Thương hiệu: Minh Châu

Dòng kẻ ngang.

Giấy ĐL 70g/m2.

Độ trắng 90-95 ISO.

+ Kích thước: 15 x 21 cm

+ Đặc điểm: 200 trang

+ Mã sản phẩm: 561

Sản phẩm cùng loại