Sổ bìa cứng mặt bóng B5

Sổ Minh Châu, bìa cứng B5 bằng/ thừa đầu

Bìa sổ cứng cáp, chắc chắn, bền đẹp. Bề mặt bìa cán nilong bóng, giúp tránh bị đổ nước làm hư hại tài liệu bên trong.

Và 3 màu cơ bản: Xanh lá, Xanh biển, Đỏ.

Màu sắc nổi bật của sổ giúp cho việc phân loại và lưu trữ tài liệu được dễ dàng hơn.

Thương hiệu: Minh Châu

Dòng kẻ ngang

Kích thước:  16.5 cm x 24.5 cm;

 Bằng đầu: MC 761: 120 trang

                MC 762: 160 trang

               MC 763: 200 trang

Thừa đầu: MC 768: 200 trang       

Sổ Bìa cứng A3 thừa đầu (MC 737 - MC 738)

Sổ bìa cứng A3 thừa đầu

Bìa sổ Minh Châu cứng cáp, chắc chắn, bền đẹp. Bề mặt bìa cán nilong bóng, giúp tránh bị đổ nước làm hư hại tài liệu bên trong.

Và 3 màu cơ bản: Xanh lá, Xanh biển, Đỏ. Màu sắc nổi bật của sổ giúp cho việc phân loại và lưu trữ tài liệu được dễ dàng hơn.

- Thương hiệu: Minh Châu

Dòng kẻ ngang

- Kích thuớc: 27 cm x 32,5 cm (+/-0.2cm)

-Số trang:

     Mã 737: 120 trang 

     Mã 738: 200 trang

Sổ bìa cứng A3 Bằng đầu (MC 730 - MC 731)

Sổ bìa cứng A3 bằng đầu

Bìa sổ Minh Châu cứng cáp, chắc chắn, bền đẹp. Bề mặt bìa cán nilong bóng, giúp tránh bị đổ nước làm hư hại tài liệu bên trong.

Và 3 màu cơ bản: Xanh lá, Xanh biển, Đỏ. Màu sắc nổi bật của sổ giúp cho việc phân loại và lưu trữ tài liệu được dễ dàng hơn.

- Thương hiệu: Minh Châu

Dòng kẻ ngang

- Kích thuớc: 24,5cm x 32,5cm

-Số trang:

     Mã 730: 120 trang 

     Mã 733: 200 trang

Sổ bìa cứng mặt bóng A5

Sổ Minh Châu, bìa cứng A5 bằng/ thừa đầu

Bìa sổ cứng cáp, chắc chắn, bền đẹp. Bề mặt bìa cán nilong bóng, giúp tránh bị đổ nước làm hư hại tài liệu bên trong.

Và 3 màu cơ bản: Xanh lá, Xanh biển, Đỏ.

Màu sắc nổi bật của sổ giúp cho việc phân loại và lưu trữ tài liệu được dễ dàng hơn.

Thương hiệu: Minh Châu

Dòng kẻ ngang

Kích thước:  15 cm x 21 cm (+/-0.2cm)

Bằng đầu: MC 752

Thừa đầu: MC 756

Số trang: 200 trang