Vở vẽ dán gáy A4 (Mã 571) (Nhiều màu, Việt Nam)

  • 571
  • Minh Châu

Vở vẽ dán gáy A4

Số trang: 20 trang

Kích thước: 21 x 29.7 cm

Màu sắc: họa tiết màu sắc phong phú.

Nhiều màu
Việt Nam

Vở vẽ dán gáy A4

Số trang: 20 trang

Kích thước: 21 x 29.7 cm

Màu sắc: họa tiết màu sắc phong phú.

Độ trắng: 84-92 ISO.

Định lượng: 100g/m2

Sản phẩm cùng loại