Vở đặt in hình theo yêu cầu

 • VoDat

Kích thước Giấy Minh Châu có thể sản xuất theo kích thước bạn mong muốn.

Ví dụ: 17cm x 24cm là kích thước phổ biến cho vở ôly; 17.5cm x25cm là kích thước phổ biến cho vở kẻ ngang.

Bìa in màu.

 • Bìa có thể in màu với hình ảnh, màu sắc, tên riêng, logo thương hiệu riêng. Mặt bên ngoài bìa có thể cán ni lông bóng hoặc mờ. 
 • Gáy sổ có thể ghim, hoặc may.

Ruột

 • Nhiều lựa chọn số trang như: 48, 72, 120, 200 trang...
 • Giấy có nhiều định lượng từ 58-100g/m2, và nhiều độ trắng khác nhau.
 • Nhiều loại dòng kẻ như: kẻ ngang,...

 

Kích thước: Minh Châu có thể sản xuất theo kích thước bạn mong muốn.

Ví dụ: 17cm x 24cm là kích thước phổ biến cho vở ôly; 17.5cm x25cm là kích thước phổ biến cho vở kẻ ngang.

Bìa in màu.

 • Bìa có thể in màu với hình ảnh, màu sắc, tên riêng, logo thương hiệu riêng. Mặt bên ngoài bìa có thể cán ni lông bóng hoặc mờ. 
 • Gáy sổ có thể ghim, hoặc may.

Ruột

 • Nhiều lựa chọn số trang như: 48, 72, 120, 200 trang...
 • Giấy có nhiều định lượng từ 58-100g/m2, và nhiều độ trắng khác nhau.
 • Nhiều loại dòng kẻ như: kẻ ngang,..

Sản phẩm cùng loại