Trường THCS Phương Xá

Vở đặt in tên trường

Giấy trắng chống mỏi mắt , không nhoè

Định lượng : 60mg2

Độ trắng : 90 ISO

Sản phẩm cùng loại