Tập ẩm thực 3

  • 200
Đặc điểm:72 - 380 trang
KT:170 x 240 mm
ĐL:60g/m2
ĐT:90-95 ISO
Bìa:Bìa ngoại cao cấp, hình ảnh phong phú, đa dạng

Sản phẩm cùng loại