Tập ẩm thực 2 (Nhiều màu, Việt Nam)

  • NH00466
  • Minh Châu

vở kẻ ngang , số trang từ 72 - 380 trang

Nhiều màu
Việt Nam
Đặc điểm:72 - 380 trang
KT:170 x 240 mm
ĐL:60g/m2
ĐT:90-95 ISO
Bìa:Bìa ngoại cao cấp, hình ảnh phong phú, đa dạng

Sản phẩm cùng loại