Tập ẩm thực 1 (Nhiều màu, Việt Nam)

  • NH00467
  • Minh Châu

vở kẻ ngang

Nhiều màu
Việt Nam
100,000
Đặc điểm:72 - 380 trang
KT:170 x 240 mm
ĐL:60g/m2
ĐT:90-95 ISO
Bìa:Bìa ngoại cao cấp, hình ảnh phong phú, đ

Sản phẩm cùng loại