Sổ lò xo bìa nhựa trong suốt B5, 5 loại dòng kẻ, 100gsm, 120 trang (Dòng kẻ ngang có chấm, 17.5 x 25 cm, 120 trang, Sổ lò xo, 100gsm, Việt Nam)

  • 801
  • Minh Châu

Sổ lò xo bìa trong suốt A5, B5,

Tặng sticker cute

Có 3 loại kẻ caro 5x5mm, kẻ caro nét đứt 6x6mm, kẻ chấm 5x5mm.

Kích thước: A5: 15x21cm

B5: 17.5x25cm

Giấy màu kem chống lóa, định lượng 100gsm, độ dày vừa đủ để viết các loại bút bi, bút mực, bút dạ nước, highlight, brush pen, fiber brush,...

Bìa nhựa mặt nhám chống nước.

Gáy lò xo chống rỉ.

Dòng kẻ ngang có chấm
  • Cornell Notes
  • Dòng kẻ ô vuông 5mm/ kẻ caro
  • Kẻ chấm / Dot
  • Dòng kẻ ô vuông 6mm, nét đứt / kẻ caro nét đứt
  • Dòng kẻ ngang có chấm
17.5 x 25 cm
120 trang
Sổ lò xo
100gsm
Việt Nam

Sổ lò xo bìa trong suốt A5, B5,

Tặng sticker cute

Có 3 loại kẻ caro 5x5mm, kẻ caro nét đứt 6x6mm, kẻ chấm 5x5mm.

Kích thước: A5: 15x21cm

B5: 17.5x25cm

Giấy màu kem chống lóa, định lượng 100gsm, độ dày vừa đủ để viết các loại bút bi, bút mực, bút dạ nước, highlight, brush pen, fiber brush,...

Bìa nhựa mặt nhám chống nước.

Gáy lò xo chống rỉ.

Sản phẩm cùng loại