Sổ Lò xo bìa nhựa B5 (17.5 x 25 cm, Sổ lò xo, 100gsm, Việt Nam)

  • 801-802-803-804
  • Minh Châu

Sổ Lò xo bìa nhựa B5 

Kích thước: 17.5 x 25cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 100g/m2

Số trang: 120 trang

Mã số 801: Kẻ ngang có chấm

Mã số 802: Kẻ vuông đứt 6mm

Mã số 803: Kẻ chấm

Mã số 804: Kẻ vuông liền 5mm

 

17.5 x 25 cm
Sổ lò xo
100gsm
Việt Nam

Sổ Lò xo bìa nhựa B5 

Kích thước: 17.5 x 25cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 100g/m2

Số trang: 120 trang

Mã số 801: Kẻ ngang có chấm

Mã số 802: Kẻ vuông đứt 6mm

Mã số 803: Kẻ chấm

Mã số 804: Kẻ vuông liền 5mm

Sản phẩm cùng loại