Sổ Lò xo bìa nhựa A5 (15cm x 21cm, 100gsm, Việt Nam)

  • 844-845-846-847
  • Minh Châu

Sổ Lò xo bìa nhựa A5 

Kích thước: 15 x 21cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 100g/m2

Số trang: 120 trang

Mã số 844: Kẻ chấm

Mã số 845: Kẻ ngang có chấm

Mã số 846: Kẻ vuông nét liền 5mm

Mã số 847: Kẻ vuông nét đứt 6mm

15cm x 21cm
100gsm
Việt Nam

Sổ Lò xo bìa nhựa A5 

Kích thước: 15 x 21cm (+/-0.2cm)

Giấy Định lượng: 100g/m2

Số trang: 120 trang

Mã số 844: Kẻ chấm

Mã số 845: Kẻ ngang có chấm

Mã số 846: Kẻ vuông nét liền 5mm

Mã số 847: Kẻ vuông nét đứt 6mm

Sản phẩm cùng loại