Sổ lò xo A7-3

  • 871 3

Sổ lò xo

Đặc điểm:100 trang
KT:7.5cm x 10.5 cm
ĐL:70g/m2
ĐT:92-95 ISO
Bìa:Bìa ngoại cao cấp trắng hai mặt.

Sản phẩm cùng loại