Sổ lò xo A6-Mẫu 2 (10.5cm x 15cm, Nhiều màu, 100 Trang và 200 Tramg, Sổ lò xo, Giấy, Việt Nam)

  • 861-862 (Mẫu 2)
  • Minh Châu

Sổ lò xo A6

10.5cm x 15cm
Nhiều màu
100 Trang và 200 Tramg
Sổ lò xo
Giấy
Việt Nam

Bìa ngoại cao cấp trắng hai mặt.

Số trang: Mã 861: 100 trang

               Mã 862: 200 trang

Kích thước:10.5 cm x 15 cm

Định lượng:70g/m2

Độ trắng:92-95 ISO

Sản phẩm cùng loại